Cắt hết buồng trứng có mất ham muốn tình dục?

Có nhiều trường hợp vì lý do bệnh lý như:...