Đất sử dụng trước khi có quy hoạch có được cấp sổ?

09/11/2011 09:02

Gia đình tôi sống tại căn nhà do cơ quan cấp từ năm 1993 ở Long
Biên (Hà Nội) và không có tranh chấp gì. Ngày 17-10-2011, gia đình tôi
được cấp sổ đỏ, diện tích đất 132,3m2, diện tích xây dựng 65,2m2, diện
tích sàn 60m2.

Gia đình tôi sống tại căn nhà do cơ quan cấp từ năm 1993 ở Long Biên (Hà Nội) và không có tranh chấp gì. Ngày 17-10-2011, gia đình tôi được cấp sổ đỏ, diện tích đất 132,3m2, diện tích xây dựng 65,2m2, diện tích sàn 60m2.

Trên phần sơ đồ của thửa đất có ghi chú phần 9,4m2 không phù hợp quy hoạch, không cấp giấy chứng nhận. Theo tôi biết thì quy hoạch trên có từ năm 2008 và dành cho một dự án xây nhà trẻ tư nhân. Tôi có thắc mắc sau:

– Việc cấp sổ đỏ và ghi chú như vậy có hợp lý không, trong khi nhà và đất gia đình tôi sở hữu từ năm 1993?

– Tôi phải nộp thuế trước bạ và tiền sử dụng đất cho toàn bộ 132,3m2 có hợp lý hay không trong khi phần 9,4 m2 tôi có nộp phí nhưng lại không được cấp giấy chứng nhận?

Trả lời:

Về diện tích đất được cấp giấy chứng nhận:

Theo thư của ông, tôi hiểu rằng gia đình ông thuộc trường hợp bắt đầu sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004 và trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất.

Theo bản chụp sổ đỏ mà ông đã gửi về cho chuyên mục Tư vấn nhà đất, gia đình ông đã được Nhà nước công nhận quyển sử dụng với tổng diện tích là 132,3m2. Còn phần diện tích 9,4m2 không được cấp giấy chứng nhận do không phù hợp với quy hoạch là không bao gồm trong tổng diện tích 132,3m2 đã được công nhận.

Theo điểm c khoản 1 điều 15 nghị định 84/2007/NĐ-CP, trường hợp của gia đình ông được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích đất đã sử dụng trước khi có quy hoạch được xét duyệt, tức 132,3m2 + 9,4 m2 = 141,7m2.

Về nghĩa vụ tài chính:

Theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định 198/2004/NĐ-CP, khi đất được cấp giấy chứng nhận, diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như đã nói, phần diện tích 132,3m2 được cấp sổ đỏ là không bao gồm phần diện tích 9,4m2 không được công nhận, do đó ông phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đối với toàn bộ phần diện tích 132,3m2 là đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Huỳnh Văn Nông
(Nguồn Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY