Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Đây là ngôi nhà được trang trí lại trên một phong cách đã bị ăn mòn. Cải tiến khác nhau để tạo ra một nơi thoải mái phù hợp với khí hậu địa phương- nơi rất nóng nhất là trong những tháng mùa hè.

Ngôi nhà nằm ở Limpopo, được tái thiết kế và xây dựng bởi kiến trúc sư Nico van der Meulen. Ngôi nhà trong đới khí hậu nhiệt đới nóng sẽ yêu cầu một thiết kế đặc biệt, nó trở thành một quan tâm quan trọng nhất trong việc thiết kế lại ngôi nhà. Rõ ràng sự thay đổi của bề ngoài và hình ảnh xuất hiện – trước đây được xem là kém hấp dẫn với gạch và mái nhà hình vòm- sau này đã trở thành một ngôi nhà tuyệt đẹp và hiện đại.
Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Biệt thự hiện đại phù hợp với khí hậu nhiệt đới

Theo netson.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *