Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

Căn biệt thự Mandevill Canyon được xây dựng tại Los Angeles, CA. Đây là thiết kế của công ty kiến trúc Rockefeller partners thiết kế, với thời gian xây dựng là 4 năm, hoàn thành năm 2008.

Với kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp hoàn hảo với môi trường xung quanh, thiết kế nội thất cho từng căn phòng tuyệt đẹp và chi tiết. Hầu hết nội thất đều được làm bằng gỗ với các mẫu thiết kế hợp lý và sáng tạo. Một công trình tuyệt đẹp mời các bạn xùng xem:
mandeville30 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville31 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville32 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville33 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville34 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville35 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville1 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville2 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville3 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville4 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville5 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville6 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville7 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville8 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville9 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville10 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville11 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville12 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville13 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville14 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville15 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville16 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville17 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville18 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville19 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville20 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville21 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville22 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville23 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville24 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville25 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville26 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville27 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville28 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

mandeville29 Thiết kế tuyệt vời của biệt thự gỗ Mandevill Canyon

Theo kientaoviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *